Home
PIAN 1270
Pianul 1270, în bronz major
La doar doi paşi de sala Orpheum în care pianişti din opt țări se duelau cu Mozart si Beethoven în cel dintâi Concurs Internațional Ella Phillipp, în Holul cu Oglinzi al Operei se dezvelea/dezvălui Pianul nr. 1270 : senzaționala operă a sculptorului Ștefan Călărăşanu, care a făcut din reacțiile celor peste o sută de privitori o simfonie a uimirii mute... "O operă care-mi dezvăluie mult lumea Veneției", a spus, prezentând-o, Samuel Tastet, directorul Editurii EST, ai cărui iluştri tălmăcitori, Șerban Foartă și Marcel Tolcea, au făcut din traducere o trădare
plină de seducție. "Cred că e o operă-recapitulare", a subliniat Tolcea, director al Muzeului de Artă. Și chiar aşa pare, căci Pianul 1270 poartă încălțări de bronz călărăşiene, îndreptate spre toate zările, precum sunetele, clapele zboară zig-zagat dupa notele care-şi iau zborul din ele, corzile au verticalitatea sticloasă a obeliscurilor artistului, iar Clopotul e peste tot, în "ecoul divinității".